Första hjälpen/Hjärt-lungräddning (HLR) med vägledning vid elskada

Sammanfattning
Längd: Heldag
Start: Löpande
Pris: Kundanpassat

 

Scrolla ned för mer information och intresseanmälan!

Första hjälpen/Hjärt-lungräddning (HLR) med vägledning vid elskada

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7

Syfte:
Att ge deltagarna kunskap och handlingsberedskap för att ge första hjälpen vid elolycka och brännskada samt vara insatt i skadeverkningar av elström.

Innehåll:

 • L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)
 • Kontroll av livstecken – Skapa en öppen luftväg
 • Placera en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Larma 112
 • Utföra hjärt-lungräddning
 • Åtgärder för att få bort ett föremål vid luftvägsstopp
 • Stoppa blödning – Förebygga cirkulationssvikt
 • Kännetecken och åtgärder vid brännskador
 • Skadeverkningar av elström
 • Omhänderta olika typer av elskador
 • Förebygga – Söka sjukvård – Följa upp elolyckor

Upplägg:
Utbildningens upplägg bygger på ett aktivt lärande. Korta teoripass varvas med många praktiska övningar. Resekostnader, övningsmaterial, deltagarbevis och kursutvärdering ingår. Alla kan gå utbildningen, inga förkunskaper krävs.

Antal deltagare: Max 12 deltagare/grupp
Tid: Enligt kundens önskemål dag- eller kvällstid – vardag eller helg
Plats: Vi kommer till Er och utbildar. Utbildningslokalen skall ha sittplats för alla deltagarna samt ordentligt golvutrymme för de praktiska övningarna. I lokalen bör finnas skrivtavla och gärna bildkanon.
Pris: Kontakta oss för prisuppgift och/eller offert
Omfattning: 6 timmar inkl. rast.
Repetition: Utbildningen bör repeteras vartannat år. Repetitionsutbildningens omfattning är 3,5 timmar.