Skyddssamaritutbildning, 2 dagar

Sammanfattning
Längd: 1-2 dagar
Start: Löpande
Pris: Kundanpassat

Scrolla ned för mer information och intresseanmälan!

Vad ingår i en skyddssamaritutbildning?

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7.

Syfte:
Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande Första hjälpen/Hjärt-lungräddning med påbyggnadsdelar.

Innehåll:

 • L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)
 • Kontroll av livstecken – Skapa en öppen luftväg
 • Placera en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Larma 112
 • Utföra hjärt-lungräddning
 • Genomgång och praktisk träning med hjärtstartare
 • Åtgärder för att få bort ett föremål vid luftvägsstopp
 • Stoppa blödning – Förebygga cirkulationssvikt
 • Organisera och handla på olycksplats
 • Hjärt- och kärlsjukdomar (Stroke, Hjärninfarkt, Hjärnblödning – Kärlkramp, Hjärtinfarkt)
 • Kännetecken och åtgärder vid Allaergi, Astma, Diabetes, Epilepsi
 • Lära sig genomföra huvud- till tå undersökning
 • Kännetecken och åtgärder vid sår- och brännskador
 • Åtgärder vid tandskador, näsblödning, klämskador
 • Vara ett stöd vid psykiska reaktioner – Vanliga psykologiska reaktioner under och efter en svår händelse.
 • Känna till hur krisstödsarbetet kan vara uppbyggt på arbetsplatsen.

Kursinnehållet anpassas efter arbetsplatsens behov.

Upplägg:
Utbildningens upplägg bygger på ett aktivt lärande. Kortateori pass varvas med många praktiska övningar. Tillämpningsövningar som anpassas till arbetsplatsens risker. Resekostnader, övningsmaterial, deltagarbevis och kursutvärdering ingår. Alla kan gå utbildningen, inga förkunskaper krävs.

Omfattning: 12 timmar exkl. rast uppdelad på två heldagar.
Antal deltagare: Max 12 deltagare/grupp
Tid: Enligt kundens önskemål dagtid – vardag eller helg
Plats: Vi kommer till Er och utbildar. Utbildningslokalen skall ha sittplats för alla deltagarna samt ordentligt golvutrymme för de praktiska övningarna. I lokalen bör finnas skrivtavla och gärna bildkanon.
Pris: Kontakta oss för prisuppgift och/eller offert
Repetition: Utbildningen bör repeteras vartannat år. Repetitionsutbildningens omfattning är 6 timmar.